Pätevyydet

  • FISE Vaativa- vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija (voimassa 17.2.2023)
  • FISE Tavanomainen –vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (voimassa 13.2.2023)
  • FISE Maa- ja pohjarakennustöiden paikallisvalvoja PV (voimassa 12/2022 saakka)
  • FISE RAP - infra (voimassa 17.6.2022 saakka), työturvallisuuskoordinaattori
  • Liikenneviraston Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys (voimassa 31.12.2021)
  • Liikenneviraston taitorakenteiden tarkastaja (sillat, tunnelit ja merirakenteet
  • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva voimassa 2020)
  • Sillanrakennuspätevyys (Silta*) Maanrakennuspätevyys (Maa*)
  • Tieturva II (voimassa 2018)
  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystöiden valvojan pätevyys