Insinööritoimisto Holvi

Kaivannot ja kasuunit

Kaivantosuunnittelu

Insinööritoimisto HolVi suunnittelee vaativatkin kaivannot ja vedenalaiset ratkaisut kokemuksella ja FISE-pätevästi. Kaivantojen tuentojen analysointiin on käytössä omassa kehityspajassa tuotetut Rakennustekniikan käsikirjaan pohjautuvat MathCad-laskentapohjat sekä eurokoodien mukaan mitoittava GEO5 -ohjelmisto.

Tyrmin eteläinen alikulkusilta, Lappeenranta, NRC group Finland Oy 2020

Kohteen kaivantojen tuentojen sijoittelu ja tavoitetasot suunniteltiin yhdessä asiakkaan tietomallintajan kanssa. Optimoinnilla sekä tuentojen sijoittelulla teräksen määrä saatiin karkeasti puolitettua tarjouskyselyn tuentasuunnitelmasta.

Saimaan kanavan ratasilta, Tilaaja GRK Infra Oy

Saimaan kanavan ratasillan vedenalaiset anturat on tehty HolVin suunnittelemien teräs/puurakenteisten 10,0 x 12,5 x 6,5 m³ kasuunien sisällä kuivatyönä.