Insinööritoimisto Holvi

Teline- ja muottisuunnnittelu

Insinööritoimisto HolVin teline- ja työnsuunnittelun osaaminen pohjautuu Oy KreuTo Ab:n jo  1960- luvulta käytössä olleisiiin ja käytännössä koeteltuihin periaatteisiin. Suunnittelutyökalut ovat kehittyneet ja varmuusluvut muuttuneet, mutta jos ratkaisu on kestänyt viime vuosituhannella, niin se kestää myös tänäkin päivänä.

HolVille on myönnetty ensimmäinen RALA sertifikaatti ja pätevyys teline- ja muottisuunnitteluun. Holopaisella on lisäksi  FISE-henkilöpätevyydet pohja-, puu- ja teräsrakenteiden suunnitteluun.

Karjaan ylikulkusilta, Raasepori, 2019 NRC Group Finland Oy

Insinööritoimisto HolVi toimi ST-hankkeessa urakoitsijan asiantuntijakonsulttina hankkeen valmistelusta valmistumiseen asti. Toimeksiantoon kuului sillan teline- ja muottisuunnittelun lisäksi myös yleisempi tuotannon konsultointi. Kevyelle liikenteelle rakennettiin rakentamisen ajaksi HolVin ideoima tilapäinen katettu ylikulkukäytävä puuristikoista.

Koivukylän rautatieristeyssilta, Vantaa 2011, Kesälahden maansiirto Oy

Insinööritoimisto HolVin historia alkaa Koivukylän rautatieristeyssillan telineen ja muotin suunnittelusta. Suunnittelun päävastuussa oli tuolloin vielä isäni Aaro Holopainen, ja edesmennyt äitini Terttu Holopainen piirsi telineen ensimmäiset skitsit.

Oulaisten ylikulkusilta 2017, Tilaajana Marrak Oy

Noin 90 metriä pitkän ylikulkusillan maanvarainen teline. Kannen muotti toteutettiin SEPA Oy:n toimittamilla reuna pukeilla ja koolauksella.

Saimaan kanavan ratasilta 2018-2020, Tilaaja GRK Infra Oy

Saimaan kanavan uuden ratasillan kansi tehtiiin rakentamalla molemmin puolin kanavaa noin 500 tonnin painoiset teräskotelorakenteet, jotka työnnettiin yhteen ja liitettiin toisiinsa kanavan keskellä. Työ suoritettiin insinööritoimisto HolVi Oy:n suunnittelemien työnaikaisten rakenteiden päällä. 

Liittorakenteisen kannen muotti toteutettiin SEPA Oy:n pukeilla HolVin suunnitteleman kannatin- ja purkujärjestelmän mukaisesti.

Seinäjoki-Oulu RU2, 2015, Destia Oy                                     

Insinööritoimisto HolVi suunnitteli hankkeessa Destia Oy:lle Annalan alikulkusillan, Viirretjoen siirrettävän ratasillan, sekä Kannuksen alikäytävän (sen, joka ei sortunut valussa) telineet ja muotit.

Strömman silta, Salo, Kesälahden maansiirto 2015                      

Strömman vesistösillan telineen alle tehtiin työsilta lyömällä noin 4x5m² ruutuun kalliokärjelliset RR220/10 paalut, joiden päälle asennettiin HEB300/200 palkisto ja puupelkkakansi. Vanha silta purettiin työsillan päälle, ja uusi kansi valettiin tilalle. Kohteessa käytettiin SEPA Oy:n pukkeja keskilaatan ja reunaulokkeiden alla.

Vihtiälän alikulkusilta 2016, VR Track Oy                   

Vihtiälän alikulkusilta uusittiin siirtämällä sillan vanha kansi sivuun ja työntämällä uusi kansi tilalle. Kansien siirtopainot olivat 1 400 (vanha) ja 2 300 tonnia, ja siirtomatkat 7,5 / 10m. Alittava maantie ja kevytliikenneväylä olivat siirtokatkoa lukuun ottamatta liikenteen käytössä koko rakentamisen ajan. Insinööritoimisto HolVin suunnittelemien siirtopukkien avulla työ onnistui maanpinnan tasoon rakennetuilla siirtoradoilla lyhyemmässä liikennekatkossa.