Insinööritoimisto Holvi

Muut palvelut

Kiertotiesiltojen suunnittelu

Insinööritoimisto HolVi suunnittelee urakoitsijan käytössä oleviin materiaaleihin sovitetut yleisten teiden työnaikaiset kiertotiesillat niin ajoneuvoille kuin kevyelle liikenteellekin.

Laatu- ja toimintajärjestelmät

Insinööritoimisto HolVilla on valmiudet ja osaaminen auttaa konsullti- ja rakennusyritysten ISO 9001 mukaisten laadunhallintajärjestelmien kehittämisessä ja auditoinnissa.

Luennot ja esitelmät

Tulen mielelläni jakamaan osaamistani rakennuttamiseen, laatu/toimintajärjestelmiin  tai työnsuunnitteluun liittyvistä aiheista niin yrityksien kuin yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Yleisönä on ollut niin yliopiston opiskelijat, Ruukin asiakkaat ja betonityönjohtajakurssien osallistujat.

Ohjeiden laatiminen

Insinööritoimisto HolVilla on Väyläviraston kanssa vuodet 2021-2024 kattava puitesopimus Taitorakenteiden korjaus- ja rakentamisohjeiden laatimisesta. HolVin tavoitteena on, että Väyläviraston ohjeissa esitetään vain teknisiä asioita ja kaupalliset asiat sisältyisivät Väyläviraston toimintajärjestelmään. Lisäksi on poistettava ohjeiden päällekkäisyydet.

Vuosina 2017 – 2018 HolVi teki Väylävirastolle perustellun selvityksen “Taitorakenteiden laaturaportointiohjeen” tarpeettomuudesta. Virasto on tämän jälkeen käynnistänyt ohjeen kirjoittamisen uudelleen, mutta myös keskeyttänyt sen laatimisen…

Suunnitelmien tarkastaminen

Insinööritoimisto HolVi tekee teline- muotti- ja kiertotiesiltojen suunnitelmille kolmannen osapuolen tarkastuksia. HolVilla on ollut Väyläviraston kanssa vuodesta 2018 alkaen vuosittain uusittu sopimus kalustosiltojen suunnitelmien tarkastamisesta.